logo bt 2024: connected by slovanet

Propozície Best Tour 2024

Best Tour 2024 je dlhodobá súťaž pozostávajúca z 13 samostatne vyhodnocovaných turnajov.

Kategórie

Hlavné kategórie - spoločná súťaž mužov a žien

 • Kategória A: HCP +4,0 – 15
 • Kategória B: HCP 15,1 – 26,4
 • Kategória C: HCP 26,5 – 54
 • Kategória D: HCP 0 - 54 BRUTTO

Systém hry turnajov

 • Kategória A: rany netto (úprava HCP)
 • Kategória B: stableford netto (úprava HCP)
 • Kategória C: stableford netto (úprava HCP)
 • Kategória D: stableford brutto

Odpaliská

 • Muži - žlté odpaliská
 • Ženy - červené odpaliská

Podmienky účasti

Na turnajoch Best Tour 2024 sa môžu zúčastniť všetci hráči registrovaní v SKGA alebo inej národnej asociáci, ktorí uhradili green fee a štartovné.

Súťažné podmienky

 1. Hrá sa podľa nových pravidiel golfu R&A a USGA platných od 1. januára 2023, súťažného poriadku SKGA a miestnych pravidiel ihriska.
 2. Hrací čas je stanovený podľa miestnych pravidiel práve hraného ihriska. Po prekročení maximálneho hracieho času budú hráči penalizovaní za každých 10 min. dvomi trestnými bodmi, pokiaľ súťažný výbor nerozhodne inak.
 3. Hráči nesmú použiť v priebehu súťažného kola žiaden dopravný prostriedok okrem výnimiek schválených súťažným výborom.

Nasadenie hráčov/hráčok

Na jednotlivé turnaje sa hráči/ hráčky nasadzujú do skupín v súlade s požiadavkami organizátorov túry a po schválení súťažným výborom.

Prihlasovanie do súťaže

Hráč/hráčka sa prihlási na turnaj samostatne a to registráciou prostredníctvom serveru skga.sk alebo mailom na adrese info@besttour.sk. Odhlásenie z turnaja je možné cez server skga.sk pokiaľ je otvorená verejná registrácia. Po uzavretí prihlasovania na skga.sk je možné odhlásenie iba prostredníctvom emailu info@besttour.sk.

V prípade ak sa hráč nedostaví na štart respektíve sa odhlási v deň konania turnaja je povinný uhradiť štartovné vo výške 40€.

Tréning

V deň turnaja je povolené trénovať len na miestach k tomu určených – driving range, chipping green, putting green.

Vyhodnotenie

Každý turnaj a každá kategória sa vyhodnocujú samostatne. V kategórii A, B a C budú vyhodnotené prvé, druhé a tretie miesto. Kategória D sa na jednotlivých turnajoch nevyhodnocuje.

Podmienkou zisku vecných cien je osobná účasť na vyhlasovaní výsledkov.

Pri vyhodnotení celkového poradia po finálovom turnaji budú ocenení prví traja z kategórii A, B, C a víťaz kategórie D.

Určenie poradia v turnaji v prípade rovnakého výsledku

O lepšom umiestnení rozhoduje:

 1. lepší netto výsledok na posledných 18, 9, 6, 3, 1 jamke
 2. v prípade ďalšej rovnosti výsledku viacerých hráčov/hráčok rozhoduje o lepšom umiestnení nižší presný HCP hráča/hráčky. V prípade, že ani uvedené kritériá nerozhodnú o víťazovi, hráči si hodia mincou.

Bodovanie (dlhodobá súťaž)

Dlhodobá súťaž Best Tour 2024 je rozdelená na dve časti: Kvalifikácia a Finále.

Počas kvalifikácie (prvých 10 turnajov) hráči za umiestnenie v jednotlivých turnajoch získavajú body podľa nasledujúcej tabulky

Poradie Kategória A, B, C
1. miesto 100
2. miesto 80
3. miesto 60
4. miesto 50
5. miesto 40
6. miesto 35
7. miesto 30
8. miesto 25
9. miesto 20
10. miesto 15
11. miesto 10
12. miesto 5

Na základe umiestnenia v kvalifikácii hráči získavajú pred finále body podľa nasledujúcej tabulky:

Poradie Kategória A, B, C
1. miesto 2500
2. miesto 2250
3. miesto 2000
4. miesto 1800
5. miesto 1600
6. miesto 1400
7. miesto 1200
8. miesto 1000
9. miesto 800
10. miesto 600
11. miesto 480
12. miesto 460
13. miesto 440
14. miesto 420
15. miesto 400
16. miesto 380
17. miesto 360
18. miesto 340
19. miesto 320
20. miesto 310
21. miesto 300
22. miesto 290
23. miesto 280
24. miesto 270
25. miesto 260
26. miesto 250
27. miesto 240
28. miesto 230
29. miesto 220
30. miesto 210

Hráči nastupujú do finále iba s týmito bodmi. Body získané v kvalifikácii slúžia iba na určenie poradia v kvalifikácii a pre nasadenia hráčov do finálového turnaja.

Finále Best Tour 2024

Umiestnením na finálovom turnaji majú hráči možnosť získať body podľa nasledujúcej tabulky:

Poradie Kategória A, B, C
1. miesto 1500
2. miesto 1000
3. miesto 750
4. miesto 550
5. miesto 500
6. miesto 450
7. miesto 425
8. miesto 400
9. miesto 375
10. miesto 350
11. miesto 325
12. miesto 300
13. miesto 285
14. miesto 280
15. miesto 275
16. miesto 270
17. miesto 265
18. miesto 260
19. miesto 255
20. miesto 250
21. miesto 245
22. miesto 240
23. miesto 235
24. miesto 230
25. miesto 225
26. miesto 220
27. miesto 215
28. miesto 210
29. miesto 205
30. miesto 200

Celkovým víťazom Best Tour 2024 v kategóriach A, B a C sa stáva hráč s najvyšším súčtom bodov, ktoré mu boli priradené do finálového turnaja na základe umiestnenia v kvalifikácii a za umiestnenie vo finálovom turnaji. V prípade rovnosti bodov rozhoduje lepšie umiestnenie na finálovom turnaji.

Celkovým víťazom kategórie D sa stáva hráč s najvyšším súčtom STBF brutto bodov po finálovom turnaji. V prípade rovnosti bodov rozhoduje o víťazovi vyšší priemerný počet bodov na odohratý turnaj.

Prestup medzi kategóriami

Ak hráč zmenou HCP prestúpi do inej kategórie, prenáša si aj všetky získané body. Prestup medzi kategóriami nastane v momente keď sa hráč v danej kategórii zúčastní turnaja alebo po ukončení kvalifikácie. Hráč do finálového turnaja nastupuje v kategórii A, B, C podľa aktuálneho HCP.

Kalendár turnajov

10.05.2024 piatok Golfclub Lengenfeld — Kurs Kamptal
16.05.2024 štvrtok Sedin Golf Resort
23.05.2024 štvrtok Red Oak Golf Club
04.06.2024 utorok Diamond Country Club
16.06.2024 nedeľa Gray Bear Tále
26.06.2024 streda Golfclub Adamstal
19.07.2024 piatok Golf Club Welten
07.08.2024 streda Penati Golf Resort — Legend Course
20.08.2024 utorok Golfclub Adamstal
03.09.2024 utorok Gray Bear Tále
17.09.2024 utorok Golfclub Donnerskirchen
26.09.2024 štvrtok Penati Golf Resort — Heritage Course
11.10.2024 piatok Golfclub Schönfeld

Organizátor súťaže

 • Best Shot s.r.o.
 • Golfový klub Tále.

Súťažný výbor

 • Riaditeľ súťaže – Viera Rezníčková
 • Súťažný výbor – Viera Rezníčková, Matúš Mokrý, Matej Hlávka

Protest

Protest je možné podať súťažnému výboru kedykoľvek počas Best Tour 2024 písomne, najneskôr 15 minút po skončení turnaja, ktorého sa protest týka a po zložení poplatku 20 EUR. O proteste rozhodne súťažný výbor pred vyhlásením výsledkov turnaja, ktorého sa protest týka.

V prípade, že protest bude mať vážnejší charakter, súťažný výbor si vyhradzuje právo na odloženie vyhlásenia výsledkov až do definitívneho rozhodnutia. V prípade zamietnutia protestu pripadá poplatok v prospech usporiadateľa.

Zmena pravidiel

Súťažný výbor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií.

Viera Rezničková
+421 901 701 500 viera@bestshot.sk

Matúš Mokrý
+421 903 319 944 matus@bestshot.sk

Best Shot
Events, Golf & Wine bestshot.sk